ALFAREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp. k.

ul. Przedpole 1
02-241 Warszawa

tel/fax (022) 868-16-85
tel/fax (022) 868-17-01

email: info(at)alfarex.pl

 

 

Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000514447
NIP: 522-25-51-105, REGON: 016346878
Konto: Bank Pekao SA IV/O w Warszawie N
R:22 1240 1053 1111 0010 6276 2820 

 


Wyświetl większą mapę

RODO