Wykonujemy kompleksowo na zlecenie Inwestorów i Generalnych Wykonawców:
  • montaż i modernizacje źródła ciepła - kotłowni gazowych i olejowych w zakresie: technologii, automatyki i instalacji elektrycznej (rozdzielnic RWC, kabli zasilających, sterujących i sygnalizacyjnych dla urządzeń zamontowanych w węźle cieplnym, oświetlenia, otoku uziemienia wyrównawczego, gniazd, aktywnego systemu GAZEX) oraz wewnętrznej instalacji gazu wraz z punktem redukcyjno - pomiarowym i instalacji olejowej wraz ze zbiornikami oleju,
  • projekty w zakresie: technologii i automatyki oraz instalacji elektrycznej kotłowni gazowych i olejowych oraz wewnętrznej instalacji gazu wraz z punktem redukcyjno - pomiarowym,
  • instalacje solarne współpracujące z kotłownią gazową lub olejową.
RODO