Budowy i modernizacje węzłów cieplnych

Wykonujemy kompleksowo na zlecenie Inwestorów i Generalnych Wykonawców:
  • montaż i modernizacje źródła ciepła - węzła cieplnego w zakresie technologii, automatyki i instalacji elektrycznej (rozdzielnic RWC, kabli zasilających i sterujących dla urządzeń zamontowanych w węźle cieplnym, oświetlenia, otoku uziemienia wyrównawczego, gniazd),
  • doposażenie węzłów cieplnych w funkcje i automatykę pogodową,
  • projekty w zakresie technologii i automatyki oraz instalacji elektrycznej węzłów cieplnych,
  • drobne roboty budowlane w modernizowanych węzłach cieplnych,
  • instalacje solarne współpracujące z węzłami cieplnymi.
RODO