• 07.2000r. - rozpoczęcie działalności Alfarex Sp. z o.o.
  • 10.2002r. - uzyskanie certyfikatu ISO
  • 01.2003r. - wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej w firmie:  
  •                       - Działu montażowego 
                          - Działu konserwacji
  • 06.2005r. - przekroczenie wartości 1.000.000,- PLN w sprzedaży usług na podstawie podpisanych stałych umów konserwacyjnych
  • 08.2006r. - podpisanie pierwszej umowy na kompleksową całodobową obsługę wszystkich instalacji w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZZM MSWiA
  • 12.2008r. - osiągnięcie łącznej sprzedaży usług w roku 2008 w wysokości 6.000.000,- PLN w tym 2.700.000,- PLN w usługach konserwacyjnych
  • 06.2009r. - wyróżnienie w III edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2008r. w kategorii „Najdynamiczniejsza firma województwa mazowieckiego" (wzrost wartości firmy w latach 2006-2008 o 420%)
RODO