Konserwacje węzłów cieplnych

Konserwacje węzłów cieplnych

W ramach stałej umowy serwisowej zapewniamy konserwację węzłów cieplnych raz w miesiącu wraz z całodobową gotowością do usuwania awarii lub okresowe przeglądy przed i po sezonie grzewczym.

W trakcie konserwacji bieżącej lub jednorazowego przeglądu wykonujemy następujące czynności:

 • kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym
 • sprawdzenie zaworów odcinających i regulacyjnych otw./zam.
 • sprawdzenie działanie napędów zaworów poprzez ręczne sterownia z regulatora
 • sprawdzenie działania zabezpieczeń STB i STW
 • sprawdzenie działania licznika ciepła
 • sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w węźle cieplnym
 • konserwacja rozdzielni elektrycznej
 • dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych
 • sprawdzenie działania czujek termometrycznych i manometrycznych
 • regulacja przepływów wody sieciowej w węźle cieplnym
 • odpowietrzenie układu technologicznego
 • miejscowe uzupełnianie uszkodzonej izolacji termicznej
 • miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów
 • likwidacja drobnych przecieków
 • korekty nastaw regulatora pogodowego w zależności od wymagań użytkownika
 • kontrola stanu naczynia przeponowego
 • kontrola drożności zaworów bezpieczeństwa otw./zam
 • czyszczenie siatek odmulaczy i filtrów
 • sprawdzenie działania instalacji nawiewno-wywiewnej węzła cieplnego
 • wyłączanie po sezonie grzewczym i uruchamianie przed sezonem grzewczym instalacji c.o.
 • prowadzenie książki konserwacji węzła cieplnego
 • typowanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany
 • całodobowa gotowość do usuwania awarii i usterek