Automatyka pogodowa

Automatyka pogodowa

Firma ALFAREX oferuje usługi w zakresie projektowania, montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego automatyki pogodowej.

Czym jest automatyka pogodowa?

Automatyka pogodowa to technologia mająca na celu zwiększenie oszczędności na eksploatacji nieruchomości, poprzez zminimalizowanie kosztów grzewczych. Jej zasada działania opiera się na sterowaniu kotłem w taki sposób, by ten dostosowywał temperaturę wody do zmian temperatury na zewnątrz. Poza warstwą ekonomiczną rozwiązanie to sprzyja komfortowi domowników dzięki pełnemu zautomatyzowaniu systemu, braku konieczności dogrzewania pomieszczeń czy wnikliwego śledzenia zmian atmosferycznych. Zastosowanie automatyki pogodowej możliwe jest w węzłach cieplnych i kotłowniach, zasilających w energię cieplną budynki jedno- i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, a także siedziby firm. Korzyści z wdrożenia tego rozwiązania odczują zarówno właściciele lokali wielkopowierzchniowych, jak i mieszkańcy małych nieruchomości. Należy jednocześnie pamiętać, że przeszkodą we wprowadzeniu automatyki pogodowej jest zasilanie budynku energią cieplną z grupowego węzła cieplnego lub grupowej kotłowni. W celu zapewnienia sprawnego i bezawaryjnego funkcjonowania automatyki pogodowej konieczna jest okresowa konserwacja oraz przeglądy elementów, wchodzących w skład układu regulacyjnego.

Jak działa automatyka pogodowa?

Automatyka pogodowa może współpracować z różnymi typami kotłów. Do jej prawidłowego funkcjonowania niezbędny jest jednak montaż następujących urządzeń:

  • regulatora pogodowego,
  • zaworu regulacyjnego,
  • siłownika elektrycznego,
  • czujnika temperatury (w tym czujnika temperatury zewnętrznej),
  • termostatu, zabezpieczającego instalacją przed nadmiernym wzrostem temperatury.

Korzystanie z tego rozwiązania jest w pełni bezobsługowe, co stanowi duże ułatwienie dla mieszkańców budynku. Ponadto automatyka pogodowa to system personalizowany, który można dostosować do potrzeb i oczekiwań jego użytkowników. Po wprowadzeniu ustawień do regulatora pogodowego proces działania systemu odbywa się w pełni automatycznie. Regulacja pogodowa wyręcza domowników w obsłudze instalacji centralnego ogrzewania. Urządzenie samoistnie włącza ją, kiedy jest potrzebna i wyłącza, gdy tylko nadarzy się okazja, by zaoszczędzić trochę energii.

Na czym polega przewaga automatyki pogodowej nad zastosowaniem termostatów pokojowych?

Niezbędnym ogniwem, umożliwiającym utrzymanie pożądanej temperatury w otoczeniu jest woda w instalacji centralnego ogrzewania. Regulacja pogodowa automatycznie dostosowuje jej temperaturę do aktualnej temperatury na zewnątrz. Ochłodzenie lub ocieplenie na dworze skutkuje natychmiastową informacją z czujnika do regulatora, zanim stopnie Celsjusza wewnątrz budynku zaczną wzrastać lub spadać. Regulator pogodowy dostosowuje wówczas temperaturę wody grzewczej do warunków zewnętrznych i temperatura w pomieszczeniu nie ulega zmianie. Jego reakcja następuje szybciej niż regulatora pokojowego, który zaczyna działać dopiero wtedy, gdy na skutek zmiany temperatury zewnętrznej zmieni się temperatura w pomieszczeniu. Zanim sygnał z regulatora pokojowego spowoduje zmianę temperatury wody grzewczej mija jeszcze sporo czasu, w którym poziom stopni Celsjusza w budynku nadal ulegają zmianie.

Regulatory pogodowe z czujnikiem pomieszczeniowym przeważają nad termostatami pokojowymi. Mogą one samodzielnie optymalizować pracę instalacji c.o., tak by zminimalizować czas osiągania standardowej temperatury po okresie jej obniżenia. W zależności od warunków zewnętrznych decydują, kiedy zacząć intensywne ogrzewanie, aby o zaprogramowanej godzinie wewnątrz budynku było już dostatecznie ciepło. Dzięki temu użytkownicy automatyki pogodowej oszczędzają energię, nie rezygnując ani na chwilę z komfortu.

W instalacji z regulatorem pokojowym moment zakończenia okresu obniżenia temperatury nie zależy od warunków pogodowych, ale jest z góry ustalony przez użytkownika. W związku z tym kiedy na dworze jest cieplej, dom zostanie ogrzany wcześniej, niż jest to niezbędne. Gdy temperatura zewnętrzna będzie z kolei bardzo niska, mieszkańcy wrócą do domu, który jeszcze nie zdąży się nagrzać.

Na czym polega przewaga automatyki pogodowej nad zastosowaniem termostatów pokojowych?

Zadaniem regulatora pokojowego jest utrzymanie określonego poziomu temperatury w pomieszczeniu, w którym umieszczony jest czujnik. Tego typu regulatory zazwyczaj posiadają funkcje, pozwalające na zmianę temperatury w danym czasie – na przykład obniżając ją automatycznie w nocy, jednocześnie redukując koszty ogrzewania.

Regulator pokojowy mierzy panującą wewnątrz temperaturę, a następnie określa różnicę między temperaturą zadaną a zmierzoną. Na podstawie amplitudy reguluje ilość dostarczanego ciepła. Jest to tak zwana regulacja ze sprzężeniem wstecz. Ze sposobu działania regulatora wynika, że najpierw musi zmienić się temperatura wewnątrz, aby nastąpiła zmiana warunków zewnętrznych. Regulator pokojowy nie monitoruje w żaden sposób ilości traconego ciepła. Dopiero gdy wykryje spadek temperatury w pomieszczeniu może zareagować i dostosować moc grzewczą. Istnieje więc pewien czas, w którym temperatura w pomieszczeniu różni się od zadanej. Czas reakcji jest zależny od typu regulatora. Najszybciej i najdokładniej reagują regulatory typu PID, jednak dobranie ich parametrów nie jest proste. Z kolei najprostsze regulatory – typu włącz/wyłącz – gwarantują jedynie, że temperatura pomieszczenia będzie zawierać się w pewnym przedziale, zwanym histerezą.

Regulator pogodowy – mechanizm działania

Regulator pogodowy przewiduje ilość potrzebnego ciepła na podstawie temperatury zewnętrznej. Jest to tak zwana regulacja w przód. W odróżnieniu od regulatora pokojowego nie ma tutaj opóźnienia, wynikającego z zasady działania regulatora. Ilość dostarczanego ciepła jest korygowana jeszcze zanim temperatura pomieszczenia ulegnie zmianie. W przypadku regulatora pogodowego nie ma zatem mowy o regulacji temperatury wewnątrz pomieszczeń, a jedynie o przewidywaniu i kompensacji strat ciepła. Dostarczane ciepło w zależności od temperatury zewnętrznej określa wykres, zwany krzywą grzewczą. Powinien on możliwie jak najdokładniej oddawać właściwości energetyczne budynku.

Pomimo proporcjonalnej ilości energii wypromieniowanej na zewnątrz w stosunku do różnicy temperatury, krzywa grzewcza nie jest linią prostą. Wraz ze wzrostem amplitudy podnosi się chociażby intensywność wentylacji grawitacyjnej i należy skompensować wynikające z niej straty ciepła. Również zewnętrzny czujnik temperatury na skutek promieniowania cieplnego pomieszczenia wskazuje nieco zawyżoną temperaturę. Wyliczona wartość obiegu dla temperatury zewnętrznej (np. –15°C) powinna przypadać na wyższą temperaturę zmierzoną (np. –10°C), co powoduje dodatkowe zakrzywienie krzywej grzewczej.

Stopień nachylenia krzywej trzeba dobrać tak, aby przy różnych temperaturach zewnętrznych temperatura wewnątrz była w przybliżeniu jednakowa. Większość regulatorów pozwala na wybór zastosowanej krzywej grzewczej, którą należy dobrać na podstawie obserwacji.

Czy można – i warto – połączyć sterowanie pokojowe z pogodowym?

Regulatory pokojowe reagują jedynie na wahania temperatury wewnątrz, zaś modele pogodowe wyłącznie na zewnątrz. W celu zapewnienia optymalnego komfortu cieplnego — minimalnych wahań stopni Celsjusza w pomieszczeni wobec zmiennej temperatury zewnętrznej — idealnym rozwiązaniem jest połączenie obu tych rozwiązań. Regulator pogodowy umieszczony na kotle reguluje produkcję ciepła, kompensując jego straty związane z warunkami atmosferycznymi. Regulator pokojowy zapewnia zaś możliwość regulacji temperatury w zależności od preferencji użytkownika. Dzięki temu różnica między temperaturą zmierzoną i nastawioną na regulatorze pokojowym nie waha się znacznie. Niestabilność temperatury w pomieszczeniu jest wówczas najmniejsza.

Inwestycja w automatykę pogodową

Koszt zaprojektowania i montażu automatyki waha się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jest on zależny od wielkości danego węzła cieplnego lub kotłowni, doboru wielkości i parametrów urządzeń oraz ich producenta. Szacunkowe oszczędności, wynikające z montażu automatyki pogodowej, w perspektywie rocznej lub kilkuletniej, mogą wynieść od kilku do kilkudziesięciu procent zużycia energii cieplnej.