Jako firma z 18-letnim doświadczeniem w branży podchodzimy w sposób całościowy do wszystkich powierzanych nam zleceń. Obsługa techniczna budynków, jaką oferujemy to głównie:

 • konserwacja nieruchomości oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych,
 • nadzór i usuwanie awarii w węzłach cieplnych,
 • budowa i modernizacja kotłowni oraz węzłów cieplnych,
 • pełna obsługa urządzeń automatyki pogodowej.

Na podstawie stałych umów konserwujemy:

 • instalacje w 569 budynkach, o powierzchni 645 000 m2,
 • 221 węzłów cieplnych,
 • 40 hydroforni,
 • 50 kotłowni.

Kontakt

mapka

ALFAREX Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością – Sp. k.
ul. Przedpole 1
02-241 Warszawa

tel./fax (22) 868 16 85, 868 17 01
email: info(at)alfarex.pl


więcej...

Nasz klucz do sukcesu to:

 • Ludzie - wyłącznie od nich zależy to, czy -  i w jaki sposób - potrzeby naszych Klientów zostaną spełnione.
 • Organizacja – dzięki wdrażanym metodom pracy stale powiększamy ilość partnerów biznesowych, utrzymując jakość usług na wysokim poziomie.

Jakie znaczenie ma obsługa techniczna nieruchomości?


Współczesne budownictwo zmierza w kierunku optymalizacji i modernizacji stosowanych rozwiązań, mając na uwadze komfort i prostotę użytkowania. Automatyzacja wszelkich instalacji i urządzeń sprzyja także oszczędności - a więc i ekologii - a jednocześnie jest bardziej wymagająca pod względem projektu, budowy, konserwacji i serwisu. Do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania samoobsługowych i pełnych elektroniki technologii potrzebna jest wyszkolona, doświadczona i fachowa pomoc.

Konieczność oraz systematyczność dbania o stan techniczny budynku reguluje Prawo budowlane w art. 62. Według aktualnych przepisów właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do przeprowadzania okresowych przeglądów m.in.:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych - przynajmniej raz w roku,
 • przydatności obiektu do użytku, jego estetyki i otoczenia oraz instalacji elektrycznej i piorunochronnej - przynajmniej raz na 5 lat.

Cykliczna konserwacja budynków


Obsługa techniczna nieruchomości oraz regularne kontrole, jakie świadczymy w jej ramach są nie tylko wynikiem regulacji prawnych, ale przede wszystkim wyrazem dbałości o bezpieczeństwo. Tego typu przeglądy umożliwiają wykrycie usterki na wczesnym etapie lub całkowite uniknięcie awarii poprzez wymianę i ochronę wyeksploatowanych części. W efekcie działania te prowadzą do oszczędności czasu i pieniędzy oraz niezakłóconego funkcjonowania infrastruktury budynku.

Naszym codziennym zadaniem jest nie tylko konserwacja budynków mieszkalnych, ale także obiektów użyteczności publicznej. W kręgu tego typu działań znajduje się obsługa techniczna budynków kubaturowych, takich jak szpitale i placówki oświatowe.

 • Hoval
 • Buderus
 • Gazex
 • Viessmann
 • Hilti
 • Meibes
RODO
Projekt i realizacja: Talem Technologies